Pengeuttak


Kursen kan endre seg fra dag til dag. Kursen er i dag omtrent 3 brasilianske real for 10 norske kroner. Bankene er åpne fra mandag til fredag, fra 10:00 til 16:00.

På boulevarden i Ponta Negra er bankene som regel kun åpne på ettermiddagen. Du kan også veksle kontantePenguettakr. I Brasil kan du enkelt ta ut penger med kredittkortet ditt. Det er et daglig maksimum for uttak. På forhånd spør banken din hvor mye det er, og sørg for at passet ditt er registrert i banken din for å kunne gjøre transaksjoner utenfor Europa.

Vær også oppmerksom på at det ofte forekommer strømbrudd. I Praia og Natal Shopping, samt i Midway Mall, er det minibanker fra Banco do Brasil. Her er det åpent til kl. 22.