Historikk


Natal betyr 'Jul'. Den første portugisiske ekspedisjonen Amerigo Vespucci ankom i 1501 Cape São Roque, 20 kilometer utenfor det nåværende Natal. På slutten av det 16. århundre etablerte mange franske pirater seg her. De handlet med indianerne i dette området. Den portugisiske guvernøren reagerte på dette og bestemte seg for å beslaglegge området den 25. desember 1598 (jul) og bygde et fort, forte dos Reis Magos. Et år senere bygget han uteForte dos Reis Magos Natalnfor fortet et lite sted kalt Natal.
Mellom 1633 og 1654 ble området erobret og okkupert av nederlenderne. I 1654 gjenerobret portugiserne området.
Grunnet klimaet og jordsmonnet kunne man ikke dyrke sukkerrør her. Påfølgende bortfalt den viktigste inntektskilden helt frem til slutten av det 19. århundre. Så kom handelen med salt og oljeprodukter, noe som utviklet Natal til sentrum for denne handelen.
Under andre verdenskrig bygget amerikanerne en stor flyplass i Natal som base til Afrika og Europa. En ny flyplass er under bygging. Denne flyplassen kommer til å være den største i Sør-Amerika og den åttende største i verden. Dette vil la byen utvikle seg og ta et stort hopp inn i fremtiden, ved å ikke kun være Brasils største flyplass, men for hele det søramerikanske kontinentet.